Ewidencje i rejestry prowadzone w szkole

 

 
 • - księga ewidencji dzieci
 • - księga uczniów
 • - ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • - rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • - rejestr wydanych kart rowerowych
 • - rejestr pracowników
 • - ewidencja akt osobowych pracowników
 • - rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
 • - ewidencja czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • - księga inwentarzową
 • - rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • - rejestr korespondencji
Wytworzył: Andrzej Rojek 2016-02-11
Udostępnił: Andrzej Rojek 2016-02-11 14:55:16
Zmodyfikował: Andrzej Rojek 2016-02-11 15:30:51
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )